download (1)

Side Eiendoms Utleieservice  er spesielt viktig for deg som velger å leie ut din bolig etter kjøp i ett fremmed land.

Vi tilbyr vårt omfattende Utleieservice-program, noe som gjør alt trygt og avslappende for deg når du velger å leie ut din eiendom i Tyrkia.

Vår Utleieservice inkluderer alt det praktiske i forbindelse med utleie av din bolig.

Unngå å bruke for mye tid og energi på dette – la vår utleieservice gjøre jobben for deg   så går det hele av seg selv.

 

Avtalen inkluderer:

*nøkkel oppbevarıng og utleverıng av nøkkel tıl leıetakere

*veılednıng og tılrettevısnıng av leıetakere

*organıserıng rengjørıng før og etter utleıe

*kontroll før og etter leıetakers opphold

*fly transfer fra og til flyplassen

* Avtalen videreføres automatisk ved forfall. Dersom en av partene ikke ønsker videreføring, må oppsigelse gjøres senest 15 dager før ny avtale trer i kraft.