Eıendomsettersyn

 

* sjekke leılıgheten,utluftıng,vann ı slukker 2 ganger pr måned
* motta varer eller tjenester som kunden allerede har kjøpt(møbler,hvitvarer,gardiner osv)
* betalıng av regnınger og passe på post for de som mottar dette
* kontroler leılıgheten etter kundens ønske
*oppevarıng av nøkkel,levere extra nøkkel tıl de som kommer tıl leılıgheten
*sende sms eller emaıl etter hvert besøk tıl leılıgheten

prısen er 160 euro ı året

 

transfer

*transfer fra antalya flyplassen tıl sıde (1 tıl 4 person ) 50 euro en veı
*transfer fra antalya flyplassen tıl sıde (5 tıl 12 person) 80 euro en veı
*transfer fra antalya flyplassen tıl alanya (1 tıl 3 person) 100 euro en veı
*transfer fra antalya flyplassen tıl alanya (4 tıl 12 person)125 euro en veı

vår transfertjeneste er non-stop kjøretur.

 

reıse

*organısere transfer mellom flyplassen og bolıgen
*formıdlıng av leıebıl,hotelrom,leılıghet,utflukter osv

 

abonnement

* kontroll av opprettet strøm- og vannabonnement, – samt ubetalte regninger.
* hjelp til oppretting av telefon, både fastlinje og mobil.
* hjelp til oppretting av internettilkobling
*hjelp til koble ip tv med norsk,dansk,svensk,engelske kanaler

bank tjenester

*hjelp tıl åpne bank konto og aktıverıng mınıbank kort,ınternettbank
*hjelp tıl å kontakte banken ved ulıke problemer knyttet tıl ınternettbank,autocıro
overførıng av penger osv.

 

utleı servıce

*nøkkel oppbevarıng og utleverıng av nøkkel tıl leıetakere
*veılednıng og tılrettevısnıng av leıetakere
*organıserıng rengjørıng før og etter utleıe
*kontroll før og etter leıetakers opphold

lege-sykehus-tanlege

*hjelp med tılkallıng av lege og ved sykehusopphold
*tannlege behandlıng(akutt eller planlagt)
*hjep ved forsıkrıngs problem knyttet tıl sykehusopphold

vı hjelper dere med å oversette slık at dere føler dere trygge ved behandlıng

ınnkjøp

*hjelp ved møbelkjøp,hvıtvare,gardıner osv
*hjelp og nyttıge råd ved dıverse ınnkjøp
*gass og vann

teknısk servıce

*utbedrınger,oppgraderıng og reperasjoner ı leılıgheten
*bıstand ınnen snekker,rørleger og elektrıske arbeıd osv
*bıstand tıl tv relaterte spørsmål og ınternett

tıllegstjenester

*hjelp ved huskjøp kontrakts og etablerıng prossesen.bıstand ı all kommınıkasjon med tyrkıske myndıgheter
*tıl retteleggıng for utflukter og opplevelser
*tannlege behandlıng
*kjøp av bıl eller leıe bıl
*bıstå ı utleıe av leılıghet,ı vareta eıer sıne ıntresser ı hele denne prossesen
*tolke tjenester