Eiendomsettersyn

1312291322683

Side Eiendom Home Service  er spesielt viktig for deg som velger å kjøpe i et fremmed land.

Vi tilbyr vårt omfattende Home Service-program, noe som gjør alt trygt og avslappende for deg når du kommer til ditt hjem i Tyrkia.

Vår Service inkluderer regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av eiendommen når den står tom.

Unngå å spille din tid mens du er på ferie eller lengre opphold på forbedringer og reparasjoner – la vår Home Service gjøre dette for deg  –  innen skaden oppstår.

Avtalen inkluderer:

Eiendomsinspeksjon:    

·         Nøkkeloppbevaring.

·         Kontrollere post og arkivere korrespondanse.

·         Regelmessig kontroll og utlufting.2 ganger pr måned

Betalingstjeneste: 

·         Betalingsformidling av regninger angående eiendommen.

·         Bilagskontroll av vann og strømregninger.

·         Betalingsformidling av eiendomsskatt 1-2 ganger årlig.

·         Betalingsformidling av forsikring 1-2 ganger i året.

Forsikring:

·         Hjelp til inngåelse og kontroll av forsikringsavtale*.

·         Kontakt med forsikringsselskap i tilfelle av skade

prısen er 160 euro ı året

*   Side Eiendoms Service organiserer tjenesten, selve oppdraget betales av oppdragsgiver.       Kontantutlegg som følge av tjenester som utføres, blir bilagsført og skal etter oppsett betales til selskapets kontor eller norske konto

**   Kostnaden ved løpende utgifter betales av kunden, til Side Eiendoms Service kontor eller norske konto

shutterstock_106219592-e1413901069899