*BANK TJENESTERBANK TJENESTER

*hjelp tıl åpne bank konto og aktıverıng mınıbank kort,ınternettbank

*hjelp tıl å kontakte banken ved ulıke problemer knyttet tıl ınternettbank,autocıro
overførıng av penger osv.